God en het kwaad

De eerste serie blogs op deze weblog zullen als onderwerp hebben 'God en het kwaad'.
Elk mens wordt in zijn leven geconfronteerd met het kwaad, elk mens zal op een of andere manier hiermee om moeten gaan. Het kwaad is niet alleen een probleem voor christenen, ook voor niet-christenen kan het kwaad en het lijden hen raken en voor vragen stellen. Toch lijkt het alsof juist de christen een groter probleem heeft dan een niet-christen. De christen moet het immers zien te rijmen met het geloof in God.

De vraag naar het kwaad wordt wel het kernwapen van het atheïsme genoemd. Als er iets is dan bewijst dat er geen God is, dan is dat wel de aanwezigheid van zoveel kwaad en lijden op deze wereld. Als God bestaat zou dat toch het eerste zijn waar Hij wat aan zou doen! De vraag 'wat doet God aan het kwaad?' is een hele reële vraag. Doet God iets aan het kwaad, of laat het zomaar gebeuren? Kan Hij er eigenlijk wel iets aan doen?

In het verleden schreef ik een drietal artikelen over dit onderwerp. Ze zijn eerder verschenen in Documentum het verenigingsblad van Depositum Custodi. Op deze plaats wil ik ze opnieuw publiceren.

G.K. Terreehorst