Waar brengt u de eeuwigheid door?Denkt u wel eens over de eeuwigheid na?

We krijgen er allemaal mee te maken na onze dood en dit zou daarom vragen bij u kunnen oproepen. Bijvoorbeeld: 
  • Zijn we verantwoording schuldig tegenover God, of kunnen we leven zoals we willen zonder dat dit gevolgen heeft? 
  • Komt er werkelijk een dag van oordeel? Hoe kunnen we dit weten? 
  • Bestaan hemel en hel werkelijk? En zo ja, wat moeten we er ons bij voorstellen? 
  • Hoe weten we waar we de eeuwigheid doorbrengen? 
Als we de mensen om ons heen vragen naar hun ideeën hierover krijgen we veel verschillende antwoorden. Iedereen heeft zijn eigen mening en sommigen zullen die met kracht uiten! Het probleem is dat de ene mening net zoveel waard is als de andere. Dit zal dan ons dan ook niet veel verder helpen. Nee, we hebben een gezaghebbend antwoord nodig en daarvoor moeten we naar de Bijbel gaan. Deze heeft de tand des tijds doorstaan als Gods boodschap voor de mensheid. Miljoenen christenen over de hele wereld vertrouwen dit woord ten volle. Als we in de Bijbel op zoek gaan naar antwoorden op onze vragen, vinden we er directe antwoorden. Denk daarom goed na over wat de Bijbel zegt. Uw antwoord op haar boodschap zal EEUWIGE consequenties hebben


Moeten wij verantwoording afleggen tegenover God?
'Het is de mens gezet eenmaal te sterven, en dan het oordeel' (Hebreeën 9:27). Dit is representatief voor vele teksten uit de Bijbel die spreken over een dag van oordeel

Kunnen we er zeker van zijn dat de dag van oordeel komt?
'Daarom dat God een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.' (Handelingen 17:31). De opstanding van Jezus Christus is de garantie dat de dag van oordeel komt.

Is er werkelijk een hemel?
Ja, het is een werkelijk bestaande en prachtige plaats. 'De dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan' (Openbaring 21:4). De hemel is nog veel schitterender dan ons verstand kan bevatten.

Is er werkelijk een hel?
Jezus Christus sprak bij vele gelegenheden over de hel. Hij beschreef het als een plaats van nooit eindigend geween en tandengeknars. Het is de vreselijke bestemming voor hen die Jezus Christus als redder verwerpen. 'En zij zullen gaan in de eeuwige pijn' (Mattheüs 25:46). De hel is nog veel vreselijker dan we ons kunnen voorstellen.

Omdat God totaal RECHTVAARDIG is verdienen wij allemaal eeuwige straf. Wij hebben Zijn wetten niet gehouden en zijn Hem op allerlei manier ongehoorzaam geweest. Maar in Zijn LIEFDE heeft God gezorgd voor een manier om vergeving te ontvangen, een manier om van de weg naar de hel te ontsnappen.

Wat heeft God gedaan?
Hij heeft Zijn Zoon gezonden, de Heere Jezus Christus, om de straf die wij verdienen te dragen door te sterven aan het kruis van Golgotha. ´God bevestigd Zijn liefde tot ons, doordat Christus voor ons gestorven is, toen we nog zondaren waren´ (Romeinen 5:8).

Wat moeten wij doen?
'Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden/gered worden' (Handelingen 16:31).

Zorg dat u weet waar u de eeuwigheid doorbrengt!

Bovenstaande is de Nederlandse vertaling van een Engelstalig traktaatje uitgegeven door de Open Air Mission (www.oamission.com). Het is geschreven ten behoeve van de Evangelisatie Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk.