Hoe denkt u over het kruis?


Jezus Christus stierf aan een Romeins kruis, 2000 jaar geleden net buiten de stad Jeruzalem. Dit is een historisch feit. Vandaag is het KRUIS een wereldwijd bekend symbool. Heeft u er ooit wel eens bij stil gestaan wat het kruis werkelijk betekent? De Bijbel leert dat wat daar gebeurde, met Christus aan het kruis, de meest centrale en cruciale gebeurtenis in de wereldgeschiedenis is. Als dat waar is, dan is het nodig om heel goed na te denken over waarom die gebeurtenis plaatsvond en wat de betekenis voor vandaag is.

+ Een symbool ter versiering
Sommige mensen dragen een kruisje om de hals dragen als versiering. Voor veel mensen is het niet meer dan dat. Voor Jezus Christus had het kruis een andere betekenis. Door te sterven aan het kruis verdroeg Hij de allergrootste grootste schande. In de Bijbel lezen we: 'Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen' (Jes. 53:3). Dit werd al geschreven 700 jaar voor Jezus werd geboren.

+ Een symbool dat er iets mis is
Een kruis wordt vaak gebruikt om aan te geven dat er iets mis is. Een rood kruis op een proefwerk betekent dat het antwoord fout is. Wij zijn allemaal schuldig vanwege onze verkeerde daden. De Bijbel noemt het zonde. Jezus kwam in de wereld om voor die zonden te betalen: 'Nu is Hij eenmaal geopenbaard om de zonden teniet te doen door Zijn offer' (Hebree├źn 9:26). Jezus was de enige mens die nooit zonde heeft gedaan. Daarom kan alleen Hij ons zalig maken.

+ Een symbool van liefde
Soms als we een e-mail of sms sturen zetten we kruisjes onderaan. Het is een teken van liefde voor die persoon. De dood van Christus aan het kruis was teken van Gods liefde voor zondaren. 'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Romeinen 5:8). Dit wat de grootste daad van liefde ooit gezien.

+ Een symbool dat wijst op een schat
Een kruis wordt ook wel gebruikt op een schatkaart. Het geeft de plaats aan waar een grote schat te vinden is. Wat de Heere Jezus Christus aan het kruis gegeven heeft is het meest waardevolle dat in de wereld te krijgen is. 'U bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus' (1 Petrus 1:18.19).

+ Een symbool dat geluk brengt
Mensen worden steeds meer bijgelovig. Sommigen denken dat het dragen van een kruisje magische krachten heeft en kan beschermen tegen gevaar en ongeluk. Er schuilt grote kracht in wat Jezus Christus deed aan het kruis. Daar betaalde Hij voor de zonde en Hij overwon de macht van de dood. De opstanding van de Heere Jezus bewijst dit: 'Hij is met kracht bewezen te zijn  de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden'  (Romeinen 1:4). De opgestane Christus is de enige op wie we ons vertrouwen moeten stellen, niet op een kruis van hout of metaal.

+ Een symbool van beslissing
Als er verkiezingen zijn maken we onze keuze kenbaar door het juiste vakje aan te kruisen. Het kruis van Christus vraagt ook om een keuze, of we in Hem geloven of Hem verwerpen. Dit is de grootste beslissing die er is. Twee misdadigers werden gekruisigd aan beide zijden van Jezus. De ene geloofde, de ander niet. De ene kreeg vergeving, de andere niet. Degene die vergeving kreeg ging naar de hemel. Degene die Jezus verwierp ging naar de hel. 'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem' (Johannes 3:36).

Aan welke kant van het kruis staat u?

Bovenstaande is de Nederlandse vertaling van een Engelstalig traktaatje uitgegeven door de Open Air Mission (www.oamission.com). Het is geschreven ten behoeve van de Evangelisatie Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk.