D. Rosbergen, Toch geloven


Elke zondagavond wordt in de kerk de Apostolische geloofsbelijdenis uitgesproken. 'Ik geloof...' en dan volgt in 12 artikelen de kern van het christelijk geloof. Maar wat belijden we eigenlijk? Op deze vraag geeft het boekje toch geloven  antwoord. De auteur van dit boekje bespreekt in tien hoofdstukken de inhoud van deze belijdenis. Hij richt zich hierbij op jongeren van 15 jaar en ouder. In het voorwoord schrijft hij hoe een belijdenis eigenlijk een onderscheidingsteken is, een veldteken zoals men die in het leger had. De apostolische geloofsbelijdenis laat zien waar we als christen voor staan en wat we geloven. Vandaag de dag is het belangrijk dat je weet wat je gelooft en waar je voor staat. Wat we geloven is vaak zo anders als wat de wereld gelooft en gaat vaak in tegen wat we om ons heen zien. Het is van levensbelang om zelf de God te kennen waar het in deze belijdenis om gaat.  Om deze reden is het dus heel nodig om je te verdiepen in de kern van het geloof. Dit boekje kan daar een goed hulpmiddel bij zijn.
      Elk hoofdstuk begint met een tekst en een Bijbelgedeelte wat je vooraf moet lezen. In het hoofdstuk zelf wordt het gelezen Bijbelgedeelte besproken. En aan de hand daarvan wordt een artikel van de belijdenis uitgelegd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen. Het boekje is daarom ook goed te gebruiken voor jeugdvereniging en gesprekskringen. De hoofdstukken zelf zijn  eenvoudig en toegankelijk geschreven, met korte en heldere zinnen. Er worden veel voorbeelden gebruikt, die duidelijk maken waar het om gaat. Er worden wezenlijke vragen gesteld, vragen die je kunnen bezighouden. Het boekje laat zien dat die vragen niet nieuw zijn en dat de Bijbel er een antwoord op heeft. Uiteindelijk gaat het in dit boekje om het geloof. Het geloof dat ondanks alles wat tegen is het van de Heere blijft verwachten. 'Toch geloven,' daar komt het op aan. Van harte aanbevolen.

D. Rosbergen, Toch geloven, Bijbelstudies over de apostolische geloofsbelijdenis, De Banier Apeldoorn, € 8,95.

Geschreven voor de website van de HHJO