P. Schalk (red.), Daar staan we voor


Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd  Ze vertoeven op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Christen zijn in de wereld maar niet van de wereld.’ Deze woorden uit de brief aan Diognetus, geschreven in de tweede eeuw, zijn ook vandaag nog actueel. Ze gaan over de vraag hoe we als christen behoren te staan in deze wereld. Hoe zijn wij als christen present in de samenleving? In de snel seculariserende samenleving van vandaag kan dit steeds lastiger worden. Het nieuwe deel in de serie WeerWoord, getiteld Daar staan we voor, wil op deze vragen een Bijbels antwoord geven.
In een aantal bijdragen van diverse auteurs worden verschillende actuele thema’s besproken, zoals de zondagsheiliging, het christelijk onderwijs, abortus, euthanasie en de positie van de vrouw. De eerste bijdrage, getiteld liefde drijft de vrees uit, is van de hand van dr. H. van der Belt. Hij beschrijft hoe je als christen je moet verhouden tegenover de ongelovige ander. Onze houding moet gekenmerkt worden door liefde voor God, liefde voor de waarheid en liefde voor de naaste, geworteld in de liefde van Christus. De bundel eindigt met een bijdrage van Ds. W. Visscher. Hij waarschuwt tegen een al te grote verbondenheid aan deze wereld. We moeten misschien weer leren nomadenchristenen te zijn, varend op het kompas van de hoop, op weg naar het Jeruzalem dat boven is.
Kortom: het boekje is zeer aan te bevelen voor een ieder die zich gesteld ziet tegenover de vragen van onze samenleving. Het geeft aanzet tot verder nadenken en wil vooral een Bijbels fundament bieden. Ook voor vandaag is het zwaard van Gods Woord een machtig wapen.

P. Schalk (red.), Daar staan we voor, als christen present in de samenleving, uitgever: De Banier, 121 blz. € 9,95.

Geschreven voor de website van de HHJO