Tegen de stroom in

Schriftgedeelte: Daniël 3: 7-18

Daniël en zijn vrienden leefden in een omgeving waarin de God van Israël niet werd gekend of gediend. Ook wij leven vandaag in zo'n wereld. In plaats van God worden er allerlei andere goden gediend. In het gedeelte hiervoor lezen we hoe Nebukadnezar een beeld heeft gemaakt. Een gouden beeld van 27 meter hoog en 2,7 meter breed. Alle volken en landen worden opgeroepen om voor dit beeld te buigen. Het is een teken van de macht van Nebukadnezar. Daar in Babylon moet heel de wereld verenigd met elkaar buigen voor het beeld. Wie het niet doet wordt gedood. Het doet denken aan de toren van Babel. Alle leiders uit alle delen van het rijk komen naar het beeld. Allemaal buigen ze voor het beeld op het bevel van de koning. Ook de drie vrienden staan voor het beeld. Het gouden beeld maakte dat ze stonden voor de keuze. Of meegaan met de massa en het beeld aanbidden, of staande blijven, wat de gevolgen ook zullen zijn. De drie vrienden maakten hun keuze...

Hieronder een aantal punten ter overdenking bij dit gedeelte.
  • De drie vrienden zijn aanwezig op het plein, midden tussen de mensen. Ze liepen niet weg uit de menigte en ze waren ook niet thuisgebleven. Er gaat weinig getuigenis uit van mensen die onzichtbaar zijn, zich hebben teruggetrokken uit de wereld. De vrienden doen dat niet. Ze zijn in dienst van de koning, ministers in zijn koninkrijk. Ze trekken zich niet terug. Iets wat misschien wel veel makkelijker was geweest. Ook wij krijgen niet de opdracht ons terug te trekken.
  • Veel mensen volgen vandaag de dag de mening van de grote massa. Waar de massa heengaat, ga ik ook heen. Dat is vaak wel zo makkelijk. Toch is slechts zelden de richting die de massa op gaat de goede richting. De massa is een slechte leidsman. Het is immers een massa die van God is afgevallen en bij Hem vandaan gaat. Wie klakkeloos de massa navolgt buigt voor de stomme afgoden en komt tegenover God te staan.
  • De drie vrienden staan wel tussen de menigte, maar ze gaan niet mee met de menigte. Ook zonder het dreigement van de koning moet het moeilijk geweest zijn om niet samen met de menigte te buigen. Meedoen is veel makkelijker, dan val je niet op. Deze vrienden blijven staan en zijn anders dan de grote menigte. Ook vandaag is een christen anders dan de massa. Op sommige momenten zal dat onherroepelijk naar voren komen. Hoewel de verleiding misschien groot is, vraagt God om dan anders te zijn. Afwijken van de algemene opinie.
  • De drie vrienden getuigen van hun God in alle openbaarheid. Ze gaan in tegen de menigte op het moment dat hun God in het geding is. In alle openbaarheid laten ze zien dat ze in God geloven en Hem vertrouwen. Even later voor de koning herhalen ze hun zichtbare getuigenis met woorden. Wat een getuigenis gaat daarvan uit: 'Onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de brandende oven!'
  • De vrienden vertrouwen in alles op God. Hoewel de dreiging klinkt van de dood, buigen ze niet. Gebracht voor de koning getuigen ze opnieuw van hun vertrouwen op God. Ze wisten niet van te voren of ze het zouden overleven. Toch vertrouwen ze op God. Zo'n openbaar vertrouwen op God wordt nooit beschaamd. Ook nu niet.
  • Onze God is machtiger dan de grote machten van de wereld. De drie vrienden bleken sterker dan de grote koning, omdat de God van deze vrienden sterker was dan Nebukadnezar. Ten diepste zien we hier een grote strijd tussen de macht van de wereld, de macht van de massa, en de God van hemel en aarde. God is machtiger.

Sociale media
De sociale media is zo'n plaats waar we staan te midden van de massa. Alles wat we daar doen is letterlijk direct zichtbaar voor de massa. Ook daar komt vaak de oproep om maar te buigen voor gouden beelden, om aan allerlei dingen mee te doen. Wie het niet doet dit hoort er niet bij. Deze roep van de massa heeft grote macht. Het is veel makkelijker om te buigen dan om tegen de stroom in te gaan. Zorg dat je niet valt voor deze macht. Dat kan alleen als er een grotere macht in je leven is, de macht van Christus. Door op Hem te vertrouwen kan je ingaan tegen de massa, daar waar het geloof in God in het geding is. Dan kan het publieke toneel van sociale media een toneel worden waarop je van de macht van God kan getuigen. Tegen de stroom in: 'Onze God die wij eren is machtiger dan alle aardse machten!'

Een bijdrage geschreven voor de HHJO